Základový trám


Základové trámy tvoria nosnú časť skeletovej konštrukcie, sú vodorovne uložené na základových pätkách, alebo pilótach. Môžu čiastočne vystupovať aj nad úroveň terénu, čím tvoria spodnú časť obvodovej steny. Základové trámy môžu byť riešené ako sendvičové panely s  tepelno-izolačným materiálom.


Označenie Dĺžka (mm) Šírka, resp.
hrúbka (mm)
Výška (mm) Hmotnosť (t)
podľa projektu max. 12 000 max. 400 max. 1 000 max. 12