Základové patky s kalichom


Základové pätky a kalichy slúžia na zabudovanie stĺpov a prenos sily zo stĺpov do spodnej časti základov. Sú štvorcového, alebo obdĺžnikového pôdorysu, môžu mať bočné vybratie pre osadenie základových trámov. Pätky s kalichom sú najrozšírenejšie pri montovaných priemyselných halách. Majú kónický otvor pre stĺp, ktorý sa po osadení a znivelovaní zaleje cementovou maltou a zabetónuje. 
Označenie Dĺžka  (mm) Šírka  (mm) Výška (mm) Hmotnosť (t)
podľa projektu max. 1 700 max. 1 200 max. 900 max. 12