Základné informácie

Stavoindustria HSV, Slovenská Ľupča je stavebná spoločnosť pôsobiaca v Banskobystrickom kraji. Nájdete nás v lokalite Príboj v Slovenskej Ľupči, cca 5 km od Banskej Bystrice.

Od nášho založenia v roku 2002 sme upriamili svoju pozornosť na neustále sa zvyšujúce nároky stavebného trhu. Prešli sme výraznými zmenami v oblasti používaných technológií, profesijného zloženia zamestnancov a finančného zabezpečenia spoločnosti.

Spoločnosť je zameraná na realizáciu stavieb pozemného staviteľstva (priemyselné parky, logistické centrá), inžinierskeho staviteľstva (kanalizácie, vodovody, ČOV), bytových a polyfunkčných objektov. Vo vlastnej ohybárni realizujeme montáž a dodávku stavebnej výstuže do betónov. Na všetky druhy betónových zmesí vyrábaných v našej betonárni máme certifikát vnútropodnikovej kontroly. V roku 2008 sme začali s realizáciou výroby železobetónových prefabrikátov. Sústreďujeme sa prevažne na výrobu prefabrikovaných skeletov priemyselných hál.  Investovali sme do kúpy formovacej techniky a tiež špeciálneho vozidla na prepravu prefabrikátov.

K dispozícii máme vlastné systémové debnenie DOKA a ISD NOE a stropné debnenie NOE H 20. Našu nákladnú dopravu tvoria 4 autodomiešavače, 1 betónpumpa dĺžky 28 m, 3 nákladné automobily s prívesmi, autožeriav, stavebné mechanizmy (nakladač, bager, rýpadlo, cestný valec), pojazdná plošina, valníky, vysokozdvižné vozíky. Pri realizácii priemyselných podláh používame vlastnú strojnú techniku (hladičky, rezačky, vibrátory).

Vo všetkých stavebných profesiách HSV prác – murár, betonár, tesár, železiar, zvárač, v PSV prácach – obkladač, zámočník, klampiar atď. i v obsluhe stavebných strojov a mechanizmov disponujeme vlastnými zamestnancami.