Výrobný program

ARMATÚRNA A VODOMERNÁ ŠACHTA
 
 

LAVICA Z POHĽADOVÉHO BETÓNU
 
 

CHODNÍKOVÉ PANELY
 
 

ZÁKLADOVÉ PÄTKY S KALICHOM
Základové pätky a kalichy sú určené pre zabudovanie stĺpov skeletovej konštrukcie.
 

ZÁKLADOVÉ TRÁMY
Základové trámy tvoria nosnú časť skeletovej konštrukcie, sú vodorovne uložené na základových pätkách, alebo pilótach. 
 

STĹPY
Zvislé železobetónové tyčové prvky vytvárajúce podporu pre prievlaky, stužidlá a väzníky.
 

STENOVÉ PANELY
Železobetónové stenové panely sa pre svoju ľahkú a rýchlu montáž využívajú prevažne pri realizácii priemyselných objektov.
 

PRIEVLAKY, STUŽIDLÁ
Vodorovné železobetónové prvky skeletovej konštrukcie prevažne obdĺžnikového prierezu, s jedno- alebo obojstrannými konzolami.
 

VÄZNÍKY
Vodorovné stavebné prvky sú súčasťou strešnej konštrukcie.