Úvod

Stavoindustria HSV, Slovenská Ľupča je stavebná spoločnosť pôsobiaca  v Banskobystrickom kraji, ktorá poskytuje komplexnú prípravu a realizáciu stavieb (občianskych, bytových, priemyselných), výrobu a dodávku transportbetónu, spracovanie betonárskej ocele, kompletnú realizáciu halových priemyselných skeletových objektov, realizáciu priemyselných podláh.

                                                                                                         Výpis z OR