Ukončené

ROK 2014

Výrobná hala F SLOVAKTUAL, Pravenec

 • začiatok výroby ŽB stĺpov: 4/2014
 • ukončenie montáže: 7/2014
 • objednávateľ: Metrostav Slovakia, a. s., Bratislava

ROK 2013

Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov, L. Mikuláš

 • začiatok výroby ŽB panelov: 7/2013
 • ukončenie montáže ŽB panelov: 10/2013
 • objednávateľ: ENVIGEO, a. s., Banská Bystrica

DOKA DREVO - Modernizácia DDS II. etapa, Banská Bystrica

 • začiatok výroby ŽB skeletu: 5/2013
 • ukončenie montáže ŽB skeletu: 7/2013
 • objednávateľ: REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom

Rekonštrukcia vnútroareálovej komunikácie Calmit Tisovec, Tisovec

 • doba výstavby: 10/2012 - 5/2013
 • objednávateľ: Calmit, s. r. o., Bratislava

ROK 2012

STABO DAF TRUCK SERVIS, Zvolen

 • doba výstavby: 5/2012 - 9/2012
 • objednávateľ: EUBUILD, s. .r. o., Bratislava

Kryté hnojisko, Belá - Dulice

 • začiatok výroby ŽB skeletu: 4/2012
 • ukončenie montáže ŽB skeletu: 6/2012
 • objednávateľ: TSS GRADE, a. s., Trnava

Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy, Slovenská Ľupča

 • doba výstavby: 1/2012 - 2/2012
 • objednávateľ: ELEKTRO RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica

Výrobná hala, Vlkanová

 • doba výstavby: 9/2011 - 4/2012
 • objednávateľ: STAVO-REÁL SERVIS, s. r. o., Slovenská Ľupča

DOKA DREVO - Modernizácia DDS I. etapa, Banská Bystrica

 • doba výstavby: 11/2011 - 1/2012
 • objednávateľ: REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom

ROK 2011

Kotolňa na dendromasu, Banská Bystrica - Radvaň

 • doba výstavby: 6/2011 - 8/2011
 • objednávateľ: KA Contracting SK, s. r. o., Banská Bystrica

Hotel Partizán - Tále

 • doba výstavby: 7/2010 - 4/2011
 • objednávateľ: Hotel Partizán, s. r. o., Tále

I/66 - Banská Bystrica - severný obchvat

 • doba výstavby: 9/2009 - 8/2011
 • objednávateľ: DYNAMIK, s. r. o., Nitra

ROK 2010

Výrobná hala, Vlkanová

 • doba výstavby: 3/2010 - 12/2010
 • vlastná investičná developerská činnosť

Rodinný dom, Predajná

 • doba výstavby: 4/2010 - 6/2010
 • objednávateľ: súkromná osoba

ROK 2009

Telocvičňa - Školská ul., Banská Bystrica

 • doba výstavby: 8/2009 - 10/2009
 • objednávateľ: Sport  Arena, s. r. o., Banská Bystrica

HT Technologický park, Vlkanová

Výstavba technologického parku vo Vlkanovej s rozlohou cca 3000 m2 zahŕňa výstavbu administratívnej budovy a 8 priemyselných hál s použitím ŽB skeletovej konštrukcie, spevnených plôch, inžinierskych sietí, sadových úprav, oplotenia.
 • doba výstavby: 4/2008 - 8/2009
 • objednávateľ: HTMAS, s. r. o., Banská Bystrica

Apartmánový hotel Tále

 • doba výstavby: 2/2009 - 5/2009
 • objednávateľ: DYNAMIK NITRA, s. r. o., Nitra

ROK 2008

Betonáž pristávacej a vzletovej plochy SúSCCH, B. Bystrica

 • doba výstavby: 4/2008
 • objednávateľ: INPEK, s. r. o., Štefánikova 81, Nitra

Novostavba STK, Žarnovica

doba výstavby : 4/2008 - 9/2008
objednávateľ: PAKAVOZ, s. r. o., Žiar nad Hronom

Šport Hotel Donovaly

 • doba výstavby: 6/2008 – 11/2008
 • objednávateľ: TRISTAV Practice, s. r. o., B. Bystrica

ROK 2007

Rekonštrukcia a nadstavba admin. budovy, B. Bystrica - Kremnička

 • doba výstavby: 11/2007 – 5/2007
 • objednávateľ: Avec, s. r. o., B. Bystrica - Kremnička

Distribučný sklad Gorenje, Stožok

 • doba výstavby: 7/2007 – 3/2008
 • objednávateľ: Ingsteel, s. r. o., Bratislava

Rekonštrukcia ČOV, Slovenská Ľupča

 • doba výstavby: 7/2007 – 10/2007
 • objednávateľ: TRISTAV Staving, s. r. o., B. Bystrica

ROK 2006

Rekonštrukcia komplexu hál, Zvolen

 • doba výstavby: 8/2006 – 8/2007
 • objednávateľ: Bučina DDD, s. r. o., Zvolen

Prístavba expedičnej haly, ŽP Podbrezová

 • doba výstavby: 5/2006 – 9/2006
 • objednávateľ: Metrostav SK, a. s., Bratislava

ROK 2005

Polyfunkčný bytový dom HARMONY, B. Bystrica, hrubá stavba

 • doba výstavby: 5/2005 - 10/2005
 • objednávateľ: TRISTAV STAVBY, s. r. o., B. Bystrica


Skladová hala ANTE, B. Bystrica

 • doba výstavby: 6/2005 - 10/2005
 • objednávateľ: Ing. Dušan Hríbik - ANTE, B. Bystrica

Prírodné bazény - vodný svet, Číž

 • doba výstavby: 10/2005 - 1/2006
 • objednávateľ: TRISTAV STAVBY, s. r. o., B. Bystrica

ROK 2004

Rekonštrukcia Čerpacej stanice požiarnej vody, Zvolen

 • doba výstavby: 5/2004 - 6/2004
 • objednávateľ: Bučina DDD, s. r. o., Zvolen


Čerpacia stanica PHM Full, B. Bystrica - Kostiviarska

 • doba výstavby: 8/2004 - 11/2004
 • objednávateľ: Construct, s. r. o., Lučenec

Rekonštrukcia objektu výroby štiepok, Zvolen

 • doba výstavby: 9/2004 - 10/2004
 • objednávateľ: Bučina DDD, s. r. o., Zvolen

Sklad pilín, Zvolen

 • doba výstavby: 11/2004 - 12/2004
 • objednávateľ: Bučina DDD, s. r. o., Zvolen

Administratívno - výrobná hala DRU, Zvolen

 • doba výstavby: 7/2004 - 10/2004
 • objednávateľ: Skanska CZ, a. s., Bratislava

ROK 2003

Rekonštrukcia Hotela Brusno, Brusno

 • doba výstavby: 1/2003 - 5/2003
 • objednávateľ: Vrexim, s. r. o., Brusno

Tlačiareň OTAVA, Slovenská Ľupča

 • doba výstavby: 6/2003 - 12/2003
 • objednávateľ: Obalotava, a. s., Slovenská Ľupča 


ROK 2002

Administratívna budova BGS Baustrab Bystrica, B. Bystrica

 • doba výstavby: 5/2002 - 11/2002
 • objednávateľ: BGS Daustrab BB, s. r. o., B. Bystrica