Príklady vyrábaných prvkov


Základové pätky s kalichom

Základové trámy

Stĺpy na stavbe HT Technologický park, Vlkanová

Stužidlá

Uskladnenie hotových výrobkov

Veľkoformátová betónová dlažba

Vodomerná šachta

Betónová lavička