Prievlaky, stužidlá


Vodorovné železobetónové prvky skeletovej konštrukcie prevažne obdĺžnikového prierezu, s jedno- alebo obojstrannými konzolami. Prenášajú statické zaťaženie do zvislých konštrukcií stĺpov a vytvárajú tak priestorovú stabilitu konštrukčného systému. Možnosť zabudovania zámočníckych, alebo spojovacích prvkov. Rozmery je možné upraviť podľa požiadaviek projektu a statického riešenia.Označenie Dĺžka (mm) Šírka, resp.
hrúbka (mm)
Výška (mm) Hmotnosť (t)
podľa projektu max. 10 000 max. 600 max. 600 max. 12