Priemyselné podlahy

ROK 2012

Rekonštrukcia skladovej plochy, Slovenská Ľupča

 • doba výstavby: 1/2012 - 2/2012
 • objednávateľ: ELEKTRO RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica

ROK 2011

Stavebná pripravenosť pre mostovú váhu

 • doba realizácie: 1/2011 - 4/2011
 • objednávateľ: ELECTRO RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica

Úprava základov pod linku na spracovanie plastov, Slovenská Ľupča

 • doba výstavby: 5/2011 - 6/2011
 • objednávateľ: YURYA/ROS, s. r. o., Banská Bystrica

ROK 2010

Stavebné práce pre násypník a technológiu zhodnocovania plastov

 • doba realizácie: 7/2010 - 10/2010
 • objednávateľ: ELECTRO RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica

Silážna jama

vonkajšie spevnené plochy
 • doba realizácie: 4/2010
 • objednávateľ: Roľnícke družstvo Hron, Slovenská Ľupča

Rekonštrukcia skladu

a spevnených plôch
 • doba realizácie: 3 - 4/2010
 • objednávateľ: ELECTRO RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica

ROK 2009

Vnútorné spevnené plochy

podlahy vo výrobnej hale
 • doba realizácie: 2/2009
 • objednávateľ: Metakov - Ján Macoško, Hodruša Hámre 282

ROK 2008

HT Technologický park, Vlkanová

 • doba realizácie: 4/2008
 • objednávateľ: HTMAS, s. r. o., Na Uhlisku 1101/6, B. Bystrica

Betonáž pristávacej a vzletovej plochy SúSCCH, B. Bystrica

 • doba realizácie: 4/2008
 • objednávateľ: INPEK, s. r. o., Štefánikova 81, Nitra