Prebiehajúce

ROK 2015

Dostavba športovísk a modernizácia hotela Remata

  • začiatok výstavby: 9/2014 
  • predpokladané ukončenie výstavby: 9/2015
  • objednávateľ: MV Staving, a. s., Prievidza

ROK