Robotnícke profesie

  • vodič - strojník stavebných strojov sk. 20 a sk. 21
  • vodič - strojník stavebných strojov sk. 5, sk. 9, sk. 15 (alebo aspoň jednu z nich)
Kontakt pre záujemcov:
Katarína Sládečková - personalistka
tel.: 0905 888 422, 048 418 73 83
e-mail: katka.sladeckova@stavoindustriahsv.sk