Kontakt

Názov: STAVOINDUSTRIA HSV, s. r. o.
Adresa: Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO:
360 54 631
IČ DPH: SK2020090028

Tel.: +421 48 418 73 83
E-mail: stavoindustriahsv@stavoindustriahsv.sk

Pozícia Priezvisko a meno Telefónne číslo E-mail
konateľ spoločnosti Sládeček Miloš 048 / 418 73 83  sladecek@stavoindustriahsv.sk  
       
manažér zásobovania Sládeček Peter 048 / 418 73 83 peter.sladecek@stavoindustriahsv.sk
vedúci strediska betonáreň Sládeček Martin 0905 435 242 martin.sladecek@stavoindustriahsv.sk
asistentka konateľa Sládečková Jana 0905 888 421 sladeckova@stavoindustriahsv.sk
pokladňa, fakturácie Samuelčíková Jana   0915 809 148 samuelcikova@stavoindustriahsv.sk